O Jílovské zlato


Přejdi na obsah

O jílovské zlato

Soutěž

O JÍLOVSKÉ ZLATO
Soutěž v historických a historicko-scénických tancích.


Pořadatelé:
Soutěž pořádá taneční skupina Trn v oku a DDM hl.m.Prahy, Karlínské Spektrum.

Představení projektu:
Jedná se o pokračování projektu, který vznikl v roce 2006, neboť soutěž v oboru historických a historicko-scénických tanců nebyla do té doby nikdy realizována. Výkony zúčastněných souborů bude hodnotit nezávislá porota složená z odborníků na tanec, historii tance, obecné dejiny a historii odívání, má tedy možnost zhodnotit celkovou úroveň tohoto oboru ze všech úhlů pohledu (tanečního, historického, estetického atd.)

Cíle projektu:
1. Podporovat rozvoj oboru historického a historicko-scénického tance, jakožto jedné z důležitých oblastí občanské kulturní aktivity a výchovou ke smyslu pro krásu rozvíjet jak evropské kulturní dědictví, tak i mezilidské vztahy.
2. Zhodnotit úroveň této činnosti a do budoucnosti tak přispět k jejímu zkvalitňování.
3. Podporovat spolupráci nejen mezi tanečními soubory, zabývajícími se historickým a historicko-scénickým tancem, ale i mezi soubory a odborníky všech příslušných oborů.

O jílovské zlato | Soutěž | Tiskové zprávy | Výsledky | Fotky | Video | Historický tanec | Registrace | Kontakt | English | Contact | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku